Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202 / 32140, AH

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op een later moment in januari 2024 opnieuw ter bespreking te agenderen. Het lid Van Rooijen (50PLUS) heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. Voorts besluit de commissie de toezeggingen T03650 en T03623 als openstaand geregistreerd te laten.


De griffier van de commissie,
Helene de Man