Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202, AI

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris voor Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 31 oktober 2023 (36202, AI) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

- 36202, AJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR); Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 1 november 2023 (36202, AJ) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.


De griffier van de commissie,
Helene de Man