Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202 / 32140, AH

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) dit agendapunt aan te houden en opnieuw voor inbreng te agenderen op 30 januari 2024.

- 36202, N

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project; Belastingplan 2023

De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst te verzoeken om een nadere toelichting te geven over de uitvoering van de motie-Koffeman (PvdD) (36202,N). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk