Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- T03642 & 36410 XV / 36202, I

Brief van de minister voor APP en de minister van SZW over de voortgang van de aanpak van de alleenverdienersproblematiek; Belastingplan 2023; Toezegging Brief sturen voor de zomer van 2023 n.a.v. een uitspraak Centrale Raad van Beroep over een oplossing voor de gebrekkige aansluiting van regels waardoor mensen onder het bestaansminimum leven (36.202)

De commissie besluit:
- toezegging T03642 als voldaan aan te merken;
- de brief van de minister voor APP en de minister van SZW d.d. 18 december 2023 (36.410 XV / 36.202, I) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl