Stemming Fiscale verzamelwet 2023Verslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 14.28 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Fiscale verzamelwet 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) (36107).

(Zie vergadering van 13 december 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36107, maar niet dan nadat ik het woord heb gegeven aan de heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Nu de wet met de korte naam Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW'ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel, 36208, is aangenomen, houd ik mijn motie (36202, letter P) aan.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (36202, letter P) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De motie (36202, letter P) wordt van de stemmingslijst afgevoerd.

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36107, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, kortweg de Fiscale verzamelwet 2023. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.