Stemgedrag J.J. Atsma (CDA)Voor1158Tegen204

 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het voorstel
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35526, L)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  De gewijzigde motie-Otten c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer (35526, M, was letter J)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES (35.458)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Tegen
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  De motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, J)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, I)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, H)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden (35.260 (R2131))
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (voorjaarsnota) (35.450 I)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IIA)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IIB)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (voorjaarsnota) (35.450 III)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IV)
 • Voor
  22 september 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (voorjaarsnota) (35.450 V)