Stemgedrag prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)Voor771Tegen115

 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
 • Voor
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)
 • Tegen
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Voor
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)
 • Voor
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, K, was letter I)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)
 • Voor
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)
 • Voor
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)
 • Voor
  12 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens (34.958)
 • Voor
  5 maart 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over financiering van de rechtspraak (EK 34.775 VI, AS)