Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


19 februari 2019


12 februari 2019


5 februari 2019

 • groen vinkje
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
  Hamerstuk

29 januari 2019

 • groen vinkje
  Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2018 (najaarsnota) (35.095 I)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2018 (najaarsnota) (35.095 IIA)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2018 (najaarsnota) (35.095 IIB)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (najaarsnota) (35.095 III)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (najaarsnota) (35.095 IV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2018 (najaarsnota) (35.095 V)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (najaarsnota) (35.095 VII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (najaarsnota) (35.095 VIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2018 (najaarsnota) (35.095 X)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2018 (najaarsnota) (35.095 XII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (najaarsnota) (35.095 XIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (najaarsnota) (35.095 XVI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (najaarsnota) (35.095 XVII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2018 (najaarsnota) (35.095 A)
  Hamerstuk