Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


5 maart 2019

 • rood kruisje
  Motie-Dercksen (PVV) c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers (EK 34.775 VI, AM)
 • groen vinkje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK 34.902, F)
 • groen vinkje
  Brief aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over de Verzamelwet Brexit (EK 35.084 E)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (34.853 (R2096))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland (35.041)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (35.062)
  Hamerstuk

19 februari 2019


12 februari 2019


5 februari 2019

 • groen vinkje
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
  Hamerstuk

29 januari 2019