Stemmingen per vergaderdag
3 november 2020

 • Aangenomen
  Goedkeuring Aanvullend Protocol Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.381 (R2143))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.391 (R2144))
  Hamerstuk

27 oktober 2020

 • Aangenomen
  Het voorstel
 • Verworpen
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Aangenomen
  De motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35526, L)
 • Aangenomen
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gerben Gerbrandy (OSF), Greet Prins-Modderaar (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Bob van Pareren (FVD), Christine Teunissen (PvdD), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (FVD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (FVD), Loek van Wely (FVD), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (FVD), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (FVD), Paul Cliteur (FVD), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Rik Janssen (SP), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (FVD) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Verworpen
  De gewijzigde motie-Otten c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer (35526, M, was letter J)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Bob van Pareren (FVD), Christine Teunissen (PvdD), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (FVD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (FVD), Loek van Wely (FVD), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Nicki Pouw-Verweij (FVD), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (FVD), Paul Cliteur (FVD), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Rik Janssen (SP), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (FVD) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gerben Gerbrandy (OSF), Greet Prins-Modderaar (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA) en Ton Rombouts (CDA)
 • Aangenomen
  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))
 • Aangenomen
  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES (35.458)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)
  Hamerstuk

13 oktober 2020

 • Aangenomen
  De brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) d.d. 13 oktober 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (35526, letter C)
 • Aangenomen
  Screening ambtenaren van politie en politie-externen (35.170)
  Zonder stemmen
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Aangenomen
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35.540)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verlenging geldigheidsduur artikelen 33 en 34 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.549)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Amicus curiae en kruisbenoemingen bij de hoogste bestuursrechters (35.550)
  Hamerstuk

6 oktober 2020

 • Aangenomen
  De motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, J)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Verworpen
  De motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, I)
 • Verworpen
  De motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, H)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gerben Gerbrandy (OSF), Greet Prins-Modderaar (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Tiny Kox (SP) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (FVD), Christine Teunissen (PvdD), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Fractie-Otten), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (FVD), Loek van Wely (FVD), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (FVD), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (FVD), Paul Cliteur (FVD), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Toine Beukering (FVD) en Ton van Kesteren (PVV)