Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Opzegging Algemeen Verdrag met Marokko inzake sociale zekerheidVerslag van de vergadering van 16 februari 2016 (2015/2016 nr. 20)

Aanvang: 19.11 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Opzegging Algemeen Verdrag met Marokko inzake sociale zekerheid

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34052).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De fracties van de PvdD, 50PLUS en de OSF zijn afwezig.

Ik schors de vergadering voor de dinerpauze tot uiterlijk 20.15 uur, in de veronderstelling dat de minister van Justitie dan aanwezig kan zijn.

De vergadering wordt van 19.12 uur tot 20.20 uur geschorst.