tijdens Kabinet-Den Uyl

 • 14 december 1976
  Initiatiefvoorstel-Geurtsen, Lamberts, Roethof en Veder-Smit inzake abortus (13.909)
  EK: tegen: KVP, ARP, CHU, SGP, BP, 8 VVD, 1 PvdA, 1 PPR (34-41)
  TK: tegen: KVP, ARP, CHU, SGP, GPV, BP, RKPN, 2 PvdA, 2 PPR, 1 DS'70, 1 D66 (83-58)
 • 20 november 1973
  Initiatiefvoorstel-De Gaay Fortman: rechtsmiddelen in militair strafrecht (11.884)
  EK: tegen: KVP, VVD, CHU, SGP (28-34)
  TK: met algemene stemmen aangenomen