tijdens Kabinet-Biesheuvel II

  • 17 april 1973
    Opheffing gemeente Diepenveen en verdeling over Deventer en Bathmen (10.962)
    EK: voor: 6 PvdA, 8 KVP, 3 VVD, 3 ARP, 1 CHU, 1 D66, 1 PSP (23-44)
    TK: voor: PvdA, KVP, VVD, CHU, DS'70, D66 (m.u.v. 4 leden)