33.174 (R1974)

Goedkeuring Protocol wijziging Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in belastingzakenDit voorstel van Rijkswet beoogt de goedkeuring van het op 27 mei 2010 in Parijs tot stand gekomen protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Tractatenbladen 2010, 221PDF-document (Engels en Frans) en 314PDF-document (Nederlands)).

De onderhavige wijzigingen van het WABB-verdrag moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van de wereldwijde financiële crisis en de aanpak van zogenoemde zwartspaarders. Ten aanzien van dit laatste kwamen landen met een fiscaal bankgeheim of landen die in het geheel geen fiscale inlichtingen uitwisselden de laatste jaren steeds meer onder druk te staan.

Bij brief van 9 maart 2012 (TK 33.174 (R1974), nr. 3) hebben 36 Tweede Kamerleden de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat zij verzoeken om uitdrukkelijke goedkeuring (bij wet) van het wijzigingsprotocol.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 30 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK 33.174 (R1974), C) op 22 januari 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2012

titel

Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via