34.541

Initiatiefvoorstel-Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg Verankeren belang van het kind in de procedure tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning
Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 26 juni 2019 (TK, 7) hebben de leden Ojik en Kuiken medegedeeld dat de leden Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk dit wetsvoorstel mede zullen verdedigen.

Bij brief van 3 april 2018 (TK, 6) heeft het lid Van Ojik de medeverdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van het lid Voortman.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via