34.558

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming KoopvaardijDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Koopmans en Van Helvert regelt dat Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden beter beschermt worden tegen piraterij. Hiermee kunnen koopvaardijschepen die in het Nederlandse scheepsregister zijn ingeschreven, als er geen militaire bescherming (Vessel Protection Detachement (VPD)) mogelijk is, gebruik maken van particuliere maritieme beveiligers.

Dit wetsvoorstel regelt:

  • de borging van de kwaliteit van beveiligingsbedrijven en hun beveiligers (certificering, vergunningverlening en toezicht);
  • het voorwaardelijk toepassen door de reder en kapitein van alle redelijkerwijs mogelijk beschermingsmaatregelen;
  • de bevoegdheid van particuliere maritieme beveiligers om onder bijzondere omstandigheden wapens te gebruiken en geweld aan te wenden;
  • de aanvraag en toestemming voor de beveiliging van transporten.

Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 13 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 21 mei 2018 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht . De commissie heeft op 13 november 2018 de memorie van antwoord van de initiatiefnemers ontvangen (EK, C) en wacht op de reactie van de regering op de in het voorlopig verslag gestelde vragen.

De initiatiefnemer heeft medegedeeld dat de heer Koopmans de verdediging van dit voorstel overneemt van de heer Ten Broeke. (Regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer van 1 november 2018)

De commissie besluit aan de minister van J&V te vragen wanneer de Eerste Kamer de antwoorden kan verwachten bij dit wetsvoorstel nu ontvangst van de memorie van antwoord van de initiatiefnemers aanstaande lijkt te zijn.

De initiatiefnemer heeft bij brief van 3 november 2017 (TK, 8) medegedeeld dat de heer Van Helvert de verdediging van dit voorstel overneemt van de heer Knops.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen ervan verschillend kan worden vastgesteld, en vervalt op het tijdstip dat een rijkswet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van schepen die de vlag van het Koninkrijk voeren, in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via