Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI); brief van de minister voor Rechtsbescherming over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en de toekomst van de advocatuur (EK, AK)Gepubliceerd, AantoonbaarBekendgemaakt, Opgemaakt stuk in behandellader

datum van uitgifte 01-02-2019
documenttitel Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en de toekomst van de advocatuur
dossiernummer 34775 VI
dossiertitel Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
ondernummer EK, AK
publicatiedatum 05-02-2019
taal nl
KOOP opdrachtnummer 871641