U kunt contact opnemen met de Eerste Kamer door gebruik te maken van onderstaande mogelijkheden:


Algemeen

Het algemene telefoonnummer van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is 070 - 312 9200.

U kunt ook contact opnemen door een bericht te sturen aan postbus@eerstekamer.nl.

Bezoekadres

Kazernestraat 52

2514 CV Den Haag

Correspondentieadres

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Bezoekinformatie

U kunt op dinsdag de plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer bijwonen. Ook is het mogelijk een rondleiding te krijgen, verzorgd door ProDemos. Actuele informatie vindt u bij bezoekinformatie.


Sociale media

Volg de Eerste Kamer op X (voorheen Twitter), Instagram, LinkedIn en YouTube.


Pers

Contact

Telefoonnummer

Irene Start

06 - 1102 5201

Benjamin van Sterkenburg (a.i.)

06 - 1583 0368

Persvoorlichting is ook bereikbaar via: pers@eerstekamer.nl


Voorzitter en Griffier

Het secretariaat van de Voorzitter en de Griffier kunt u per e-mail bereiken via ek-secretariaat@eerstekamer.nl of telefonisch:

Contact

Telefoonnummer

Secretariaat Voorzitter

06 - 1175 0296

Secretariaat Griffier

06 - 4684 9096


Kamerleden

Heeft u een vraag voor een Eerste Kamerlid?


Fracties

Heeft u een vraag voor een fractie?


Commissies

Heeft u een vraag voor een commissie?


Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag staat mogelijk ook op de pagina met veelgestelde vragen:

Ongetekende, onbegrijpelijke of kwetsende stukken worden, conform artikel 82 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, niet in behandeling genomen.