Commissie democratisch deficitEen onafhankelijke commissie van drie deskundigen is door het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in juni 2008 gevraagd acht vragen over de democratische legitimiteit van besluitvorming in het Koninkrijk en de controle op de Rijksministerraad te beantwoorden.

De commissie stond onder voorzitterschap van mevrouw mr. M. Brooks-Salmon (namens de Staten van de Nederlandse Antillen). Leden zijn mr. ing. H.C. Maduro (namens de Staten van Aruba) en prof. dr. J.Th.J. van den Berg (namens de Staten-Generaal). Laatstgenoemde nam de plaats in van dr. A. Peper, die in mei 2009 wegens ziekte zijn lidmaatschap van de commissie moest beëindigen.


Stand van zaken

De commissie heeft op 11 november 2009 het rapport "Kiezen voor het KoninkrijkPDF-document" uitgebracht.


Kerngegevens

betrokken commissie


Parlementaria


Literatuur


Overig