Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Overbruggingswet box 3 (36.204), Belastingplan 2023 (36.202); brief regering; Appreciatie van amendementen en moties pakket Belastingplan 2023 en bekendmaking van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting (TK 36.202, 128)