Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Belastingplan 2023 (36.202); brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de memories van antwoord bij de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 c.a. en beantwoording van vragen rondom het koopkrachtpakket, specifiek in relatie tot de AOW en IOAOW (EK 36.202 / 36.208, D)