Miljoenennota 2023 (36.200) , Belastingplan 2023 (36.202); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van de BTW op groente en fruit (EK 36.200 / 36.202, AP)