Miljoenennota 2023 (36.200) , Belastingplan 2023 (36.202); verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over het btw-nultarief op leveringen van groente en fruit (EK 36.202 / 36.200, AF)