Belastingplan 2023 (36.202), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (36.410 XV); brief van de minister voor APP en de minister van SZW over de voortgang van de aanpak van de alleenverdienersproblematiek (EK 36.410 XV / 36.202, I)