36.202, N

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax ProjectIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tax Project.Kerngegevens

nummer 36.202, N
ingediend 13 december 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, SGP, VVD stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Belastingplan 2023 (36.202)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 13 februari 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van deze motie.Uitvoering