Verslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 14.19 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Belastingplan 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (36202).

(Zie vergadering van 13 december 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36202, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, kortweg het Belastingplan 2023. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Zoals wij bij het debat kenbaar hebben gemaakt, is er echt heel dringend een grondige herziening van het hele belastingstelsel nodig, zodat werken weer loont en meer werken ook meer gaat lonen. Dat zien we helemaal niet terug in het huidige plan. Het zijn allemaal marginale aanpassingen en de marginale druk blijft ook veel te hoog. Daarom zullen we tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel Belastingplan bevat 28 voorstellen. Dat is eigenlijk te veel van het goede of van het minder goede. Mijn fractie heeft op onderdelen bezwaren, zoals het koppelen van de algemene heffingskorting aan het verzamelinkomen en de afschaffing van de middelingsregeling. Ik kan zo nog even doorgaan, bijvoorbeeld over de beperking van de schenkingen. Maar alles afwegende zullen wij voor het Belastingplan stemmen. Ik heb dat de vorige negen keren in mijn parlementaire periode ook gedaan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.