C. P. Thissen (GroenLinks)

Tof Thissen (1957) is sinds 12 oktober 2004 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 12 juni 2007 is hij fractievoorzitter van GroenLinks.

Hij is algemeen directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Daarvoor was hij voorzitter van Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg. Ook was hij wethouder van Roermond.


LeesVoor

Personalia

 • geboren te Roermond, 19 mei 1957  
 • ongehuwd samenwonend  

kinderen

 • 2 zoons (1987 en 1990)  

woonplaats

Roermond

LeesVoor

Opleidingen

 • theologie: ethiek van de economie (niet voltooid), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1987 tot 1990  
 • theologie (kandidaatsexamen) HTP (Hogere School voor Theologie en Pastoraat) te Heerlen, van 1977 tot 1982  
 • gymnasium-a R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, van 1969 tot 1976  

LeesVoor

Loopbaan

 • algemeen directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), vanaf 2013  
 • directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), van 1 oktober 2009 tot 2013  
 • voorzitter Divosa (landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg), van 1 februari 2002 tot 12 juni 2009  
 • wethouder (van welzijn (1994-1998), organisatie (1996-2000), wijkbeheer, sociale zaken, onderwijs, cultuur en jeugdzaken (1994-2002) ) van Roermond, van april 1994 tot 1 februari 2002  
 • lid gemeenteraad van Roermond, van 29 april 1986 tot 1 februari 2002  
 • benoemd directeur Kringloopcentrum Roermond, 8 maart 1994  
 • coördinator werk-leerproject "Opmaat" te Roermond, van 1 augustus 1992 tot 1 september 1994  
 • leraar maatschappijleer, middelbaar beroepsonderwijs, van 1 augustus 1987 tot 1 augustus 1992  
 • leraar levensbeschouwelijke vorming, voortgezet onderwijs, van 1 augustus 1982 tot 1 augustus 1984  
 • mondiaal vormingswerk COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) Limburg, van 1 juli 1977 tot 1 augustus 1987  

LeesVoor

Nevenfuncties

huidige

 • voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg, vanaf 1 januari 2015  
 • voorzitter van de Raad van Toezicht van Envida Zorgthuis (Maastricht en Mergelland), vanaf 1 juli 2014  
 • voorzitter Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ), vanaf maart 2010  

vorige

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Swalm en Roer (basisonderwijs Midden-Limburg Oost), van januari 2008 tot januari 2015  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Dariuz, van oktober 2009 tot 2012  
 • voorzitter Provinciaal Ontregelteam Jeugdzorg Limburg, van mei 2010 tot 2011  
 • formateur College B&W Utrecht, maart-april 2010  
 • lid Team voor knelpunten op de arbeidsmarkt, van mei 2009 tot juli 2010  
 • voorzitter VWL Samenwerkend Limburg, van februari 2007 tot januari 2009  
 • (plv.) lid Raad voor Werk en Inkomen, van 2000 tot 2008  
 • voorzitter "Algemeen Ketenoverleg" (overleg CWT, UWV, gemeenten), van 2005 tot 1 oktober 2009  
 • lid bestuur Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid, van november 2004 tot maart 2007  
 • lid bestuur European Social Network, van januari 2004 tot oktober 2009  
 • lid Taskforce Handicap & Samenleving, van 2004 tot 2008  
 • lid Commissie "Het Werkend Perspectief", van 2003 tot 2007  
 • voorzitter jury "Harrie Tillieprijs" (cultuurpijs van de gemeente Roermond), van 2002 tot 2009  
 • voorzitter SIU B.V., digitale regio Noord- en Midden-Limburg, van 2002 tot januari 2005  
 • lid Raad van Commissarissen SGBO, advies- en onderzoeksbureau V.N.G., van mei 2001 tot 16 november 2004  
 • voorzitter Westrom, regionale uitvoeringsorganisatie WSW/WIWI/REA in Midden-Limburg, van januari 2001 tot februari 2002  
 • lid landelijke Commissie-Groenman inzake het vrijwillingersbeleid, 2001  
 • voorzitter Taskforce Vermaatschappelijking GGZ, van oktober 2000 tot februari 2002  
 • lid VNG-projectcommissie lokaal economisch beleid, van 2000 tot 2002  
 • lid Raad van Toezicht Sociaal-Pedagogisch Werk Midden-Limburg, van 1999 tot 1 januari 2005  
 • (adviserend) lid commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1998 tot 1 oktober 2009  
 • (adviserend) lid vaste delegatie bestuurlijk overleg VNG-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1998 tot 1 oktober 2009  
 • voorzitter Landelijke Adviesraad "Heel de Buurt", project VROM, VWS, NIZW, LCO en Forum, van mei 1998 tot april 2002  
 • voorzitter Stichting Baanmobiel, van 1997 tot 2001  
 • lid Vertrouwenspact Limburg Provinciaal Overleg Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, van 1996 tot februari 2002  
 • (plaatsvervangend) lid bestuur RBA (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) Noord- en Midden-Limburg, van 1994 tot 2001  
 • (vice)voorzitter Stichting Werkgelegenheid Midden-Limburg (uitvoeringsorganisatie Banenpools en JWG), van 1994 tot 1997  
 • voorzitter Stedelijk Cultureel Jongerencentrum "De Azijnfabriek" te Roermond, van 1991 tot 1994  
 • penningmeester Stichting Roermond Festival, van 1989 tot 1994  
 • voorzitter Anti-Discriminatieburo Roermond, van 1988 tot 1991  
 • lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Roermond, van 1987 tot 1991  
 • lid bestuur Algemene Openbare Bibliotheek te Roermond, van 1986 tot 1994  
 • lid landelijke werkgroep begeleiding lokale vredesgroepen I.K.V. (Interkerkelijk Vredesberaad), van 1979 tot 1985  
 • provinciaal coördinator vredeswerk Limburg, van 1979 tot 1985  

LeesVoor

Partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007  
 • voorzitter sociale kring, vanaf 2003  

vorige

 • lid kandidatencommissie Tweede Kamer GroenLinks 1998, 2002, 2003  
 • fractievoorzitter Roermond Links (vanaf 1990 GroenLinks) gemeenteraad van Roermond, van april 1986 tot april 1994  
 • lid partijraad GroenLinks, van 1989 tot 1992  
 • lid bestuur GroenLinks Limburg, van 1989 tot 1994  
 • voorzitter PSP afdeling Roermond, van 1982 tot 1986  

LeesVoor

Anciënniteit

3875 dagen
(12 oktober 2004 tot heden)