Welkom

Via deze website kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces.

In het nieuws

EU

Impressie Algemene Europese Beschouwingen

Donderdag 17 april 2014
In de Eerste Kamer vonden op dinsdag 15 april de Algemene Europese Beschouwingen met minister Timmermans (BZ) plaats. In dit jaarlijks terugkerend debat werd gesproken over diverse Europese onderwerpen. Er werd met name ingegaan op de Staat van de Europese Unie 2014 die minister Timmermans op 19 februari 2014 naar het parlement stuurde. Ook werd er gesproken over de recente ontwikkelingen in Oekraïne.

Uitgelicht

  • Speakersconference Vilnius

    EU-voorzittersconferentie in Vilnius

  • Drukbezochte colleges Grondwetfestival

  • Participatiewet

    Expertmeeting over de Participatiewet