Dr. G. ter Horst (PvdA)

Guusje ter Horst (1952) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw ter Horst was o.a. minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de HBO-raad.

Ze is de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).


LeesVoor

Personalia

 • geboren te Deventer, 22 maart 1952  
 • ongehuwd  

woonplaats

Amsterdam

LeesVoor

Opleidingen

 • psychologie: klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam, van 1970 tot 1976  
 • gymnasium-b, "Tweede VCL (Vrijzinnig-Christelijk Lyceum)" te 's-Gravenhage, tot 1970  

Promotie

 • sociale wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 16 maart 1984  

post-academisch onderwijs

leergang "Commissarissen en Toezichthouders" Nyenrode Universiteit, 2006

LeesVoor

Loopbaan

 • voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), vanaf 1 december 2014 [bezoldigd]  
 • voorzitter HBO-raad, van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012  
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007 - 2010  
 • burgemeester van Nijmegen, 2001 - 2007  
 • wethouder (van onder meer openbare ruimte en nutsbedrijven) van Amsterdam, 1998 - 2001  
 • wethouder (van onder meer gezondheidszorg, personeelszaken en monumentenzorg) van Amsterdam, 1994 - 1998  
 • voorzitter Universiteitsraad, Universiteit van Amsterdam, 1992 - 1994  
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, 1986 - 1992  
 • universitair hoofddocent, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 1986 - 1994  
 • wetenschappelijk medewerker bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 1977 - 1986  

LeesVoor

Nevenfuncties

huidige

 • lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vanaf 18 oktober 2014 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, vanaf 1 januari 2013 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Commissarissen Woonstichting De Key, vanaf 1 januari 2013 [bezoldigd]  
 • voorzitter Long Alliantie Nederland (LAN), vanaf 15 december 2012 [bezoldigd]  
 • voorzitter Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vanaf 11 juli 2011 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum vanaf 1 januari 2011 [onbezoldigd]  
 • Comité van Aanbeveling Stratenmakerstoren Nijmegen [onbezoldigd]  

vorige

 • voorzitter Nationaal Preventieplaform i.o.  
 • president-commissaris N.V. Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam  
 • vice-voorzitter Raad van Commissarissen NUON  
 • voorzitter ZonMw (Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)  
 • lid Raad voor het openbaar bestuur  
 • voorzitter Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst  
 • lid bestuur Holland Festival  
 • voorzitter Kenniscentrum Lokaal Sociaal Beleid  
 • lid Raad van Commissarissen ANWB  
 • lid Raad van Toezicht ANWB  
 • voorzitter Libris Literatuurprijs 2006  
 • voorzitter Warmteforum  
 • lid AER (Algemene Energieraad)  
 • lid Raad van Toezicht Trimbos Instituut  

LeesVoor

Partijpolitieke functies

vorige

 • lid commissie herziening PvdA-beginselprogramma, 2003/2004  
 • lid commissie De Boer, 2002  

LeesVoor

Onderscheidingen

ridderorden

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 17 maart 2010

LeesVoor

Anciënniteit

1447 dagen
(7 juni 2011 tot heden)