Drs. R. Sörensen (PVV)

Ronald Sörensen is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.


LeesVoor

Personalia

  • geboren te Rotterdam, 4 mei 1947  
  • gehuwd  

kinderen

  • 2 zonen  

woonplaats

Rotterdam

LeesVoor

Opleidingen

  • geschiedenis (afstudeerrichting contemporaine geschiedenis), Universiteit van Utrecht  
  • m.o. geschiedenis, Nutsacademie, Rotterdam  
  • kweekschool, Koningin Wilhelmina Kweekschool, Rotterdam, 1964-1969  
  • h.b.s., Mathenesser HBS, Rotterdam, 1959-1964  

overige

openbare lagere school Phoenix, Rotterdam

LeesVoor

Loopbaan

  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 maart 2007 tot 4 maart 2011  
  • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 4 maart 2002 tot 9 juni 2011  
  • docent geschiedenis en biologie, Openbare Scholengemeenschap "Wolfert van Borselen" te Rotterdam, van 1 februari 1970 tot 1 september 2010 (waarvan de laatste 8 jaren niet actief)  

LeesVoor

Partijpolitieke functies

lid Raad van Advies Leefbaar Rotterdam, vanaf 1 maart 2011

vorige

fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, van 7 mei 2002 tot maart 2010

LeesVoor

Anciënniteit

1450 dagen
(7 juni 2011 tot heden)