Mr. G.J. de Graaf (VVD)

Fred de Graaf (1950) is sinds 10 juni 2003 lid van de VVD-fractie

Hij was van 28 juni 2011 tot 2 juli 2013 Voorzitter van de Eerste Kamer. Ook is hij voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) geweest.

De heer De Graaf was burgemeester van Leersum, Vught en Apeldoorn en waarnemend burgemeester van Helvoirt, Udenhout,   Bronckhorst en Amstelveen. Per 2 januari 2015 is de heer De Graaf waarnemend burgemeester van Enschede.


LeesVoor

Personalia

 • geboren te Roosendaal, 28 februari 1950  
 • gehuwd te Hoogezand-Sappemeer, 26 oktober 1973  

kinderen

 • 2 dochters  

woonplaats

Apeldoorn

levensbeschouwing

Protestants

LeesVoor

Opleidingen

 • rechten, publiekrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1968 tot 1975  
 • gymnasium-a, R.K. "Sint Norbertus Lyceum" te Roosendaal, van 1962 tot 1968  

LeesVoor

Loopbaan

 • waarnemend burgemeester van Enschede, vanaf 2 januari 2015  
 • waarnemend burgemeester van Amstelveen, van 1 januari 2014 tot 3 juli 2014  
 • waarnemend burgemeester van Bronckhorst, van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2014  
 • Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 juni 2011 tot 2 juli 2013  
 • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 juni 2003  
 • burgemeester van Apeldoorn, van 16 februari 1999 tot 1 oktober 2011  
 • waarnemend burgemeester van Udenhout, van 16 september 1996 tot 1 januari 1997  
 • waarnemend burgemeester van Helvoirt, van 1 oktober 1995 tot 1 januari 1996  
 • burgemeester van Vught, van 16 januari 1989 tot 16 februari 1999  
 • burgemeester van Leersum, van 16 juni 1981 tot 16 januari 1989  
 • medewerker afdeling bestuurlijke organisatie en wetgeving, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1977 tot 1981  
 • medewerker Bureau van de secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1975 tot 1977  
 • student-assistent Staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1973 tot 1975  

LeesVoor

Nevenfuncties

huidige

 • lid Raad van Toezicht Stichting Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’, vanaf 8 november 2014  
 • voorzitter Stichting Airborne International Youth Conference YOUCEE, vanaf 20 oktober 2014  
 • lid Wageningen45 Nationaal Comité Herdenking Capitulaties, vanaf 13 juni 2014  
 • lid bestuur Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau en bestuur Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau, vanaf 25 mei 2014  
 • lid Raad van Bestuur Veteraneninstituut, vanaf 1 oktober 2012  
 • voorzitter Stichting Introdans, vanaf 23 juni 2012  
 • lid bestuur Stichting Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie NJO, vanaf 1 oktober 2011  
 • voorzitter Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, vanaf 2009  
 • lid Raad van Bestuur / voorzitter Raad van Advies van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, vanaf 1999  

vorige

 • voorzitter Raad van Advies Stichting Het Nationale Park 'De Hoge Veluwe', van 15 juni 2012 tot 8 november 2014  
 • informateur collegevorming in Gelderland, maart 2011  
 • informateur collegevorming in Lelystad, maart 2010  
 • voorzitter Stichting "De Eik", van 2007 tot 1 oktober 2011  
 • voorzitter Overlegplatform Bouwregelgeving BZK, van 2006 tot 1 oktober 2011  
 • voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, van 2004 tot 1 oktober 2011  
 • lid Raad van Advies Stichting Apenheul, van 2002 tot 1 oktober 2011  
 • voorzitter Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding), van 2001 tot 2010  
 • voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse ridderorden, van 2000 tot 2010  
 • lid bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, van 2000 tot 2009  
 • voorzitter LC Nederlands Instituut voor lokale sport en recreatie, van 2000 tot 2004  
 • korpsbeheerder Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, van 1999 tot 1 oktober 2011  
 • lid algemeen bestuur regio Stedendriehoek, van 1999 tot 1 oktober 2011  
 • voorzitter Raad van Advies Bouwhuis Apeldoorn, van 1999 tot 1 oktober 2011  
 • lid Raad van Advies / Toezicht Stichting Het Nationale Park 'De Hoge Veluwe', van 1999 tot 1 oktober 2011  
 • lid bestuur Stichting 'Het Veluws Bosbrandweer Comité', van 1999 tot 2008  
 • lid dagelijks bestuur regio Stedendriehoek, van 1999 tot 2005  
 • voorzitter VBBB (Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters), van 1999 tot 2004  
 • lid bestuur 'Het Nederlandse Rode Kruis', van 1999 tot 2004  
 • voorzitter Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant, van 1998 tot 1999  
 • voorzitter Stuurgroep Manifest Brabant 2050, van 1998 tot 1999  
 • voorzitter Stichting Bosch Architectuurinitiatief, van 1995 tot 1998  
 • voorzitter College van Beheer Protestantse Kerkengemeenschap te Vught, van 1994 tot 1999  
 • voorzitter Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, van 1995 tot 1999  
 • lid bestuur COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), van 1994 tot 1998  
 • lid dagelijks bestuur 'Het Nederlandse Rode Kruis', van 1994 tot 1999  
 • lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen 'Nieuw Vosseveld', voorzitter Beklagcommissie, van 1992 tot 1999  
 • lid Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting in Noord-Brabant, van 1992 tot 1999  
 • lid/plaatsvervangend voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, van 1991 tot 1996  
 • voorzitter Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, van 1990 tot 1999  
 • kringcommissaris Noord-Brabant 'Het Nederlandse Rode Kruis', van 1990 tot 1999  
 • lid raad en dagelijks bestuur Stadsgewest 's-Hertogenbosch, van 1990 tot 1999  
 • voorzitter Stichting Gouden Huwelijk Prinselijk Paar, van 1986 tot 1988  
 • voorzitter Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied, van 1986 tot 1989  
 • voorzitter Provinciale VVV Utrecht, van 1985 tot 1989  
 • voorzitter Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland, van 1984 tot 1992  
 • lid algemeen bestuur Utrechtse Bosbrandweer Vereniging, van 1983 tot 1989  
 • lid bestuur Utrechtse Provinciale Brandweerbond, van 1983 tot 1989  
 • lid Commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens 'Overberg', van 1982 tot 1989  
 • secretaris Burgemeesterskring Utrecht-Oost, van 1982 tot 1989  
 • lid bestuur (later voorzitter) District Oost Landelijke Contactraad, van 1982 tot 1989  
 • lid Politiecommissie VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1982 tot 1989  
 • lid kringbestuur/waarnemend kringcommissaris Utrecht 'Het Nederlandse Rode Kruis', van 1982 tot 1989  

LeesVoor

Partijpolitieke functies

vorige

 • vicefractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 2005 tot 5 juli 2011  
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal van 14 oktober 2010 tot 15 februari 2011  
 • lid VVD-commissie van advies Politie, van 2001 tot 2002  
 • lid commissie kandidaatstelling Provinciale Staten Noord-Brabant, 1998  
 • voorzitter commissie verkiezingsprogramma Statenverkiezingen Noord-Brabant, van 1994 tot 1995  
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Voorschoten, van 1978 tot 1981  
 • lid bestuur VVD afdeling Voorschoten, van 1976 tot 1978  

LeesVoor

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 26 april 2011  
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 16 april 1997  

buitenlandse

- Commandeur in de Orde van de Gewijde Schat van Japan, 2000

overige

 • Ereburger van Apeldoorn, 8 augustus 2011  
 • Prijs der Gemeenten, 8 juni 2010  
 • Apeldoorner van het Jaar 2009  
 • Ereburger van Vught, 6 februari 1999  
 • Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, 2 december 1998  
 • Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis (20), 1992  

LeesVoor

Anciënniteit

4368 dagen
(10 juni 2003 tot heden)