32.847

Integrale visie op de woningmarktDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de woningmarkt.

Onderwerpen die in dit dossier aan de orde zijn (geweest) zijn onder andere:

  • het Woonakkoord van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP van 13 februari 2013 en de woonvisie van het kabinet Rutte I. De publicaties van de Eerste Kamer over dit laatste onderwerp zijn opgenomen in het dossier 32.500. Deze woonvisie was het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C);
  • de hervormingsagenda voor de woningmarkt van het kabinet-Rutte II (EK, H) van september 2013;
  • de Nationale woonagenda 2018–2021 (TK, 365) van het kabinet-Rutte III;
  • de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt;
  • de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting.

Kerngegevens

begonnen

1 juli 2011

titel

Integrale visie op de woningmarkt

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1423
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1423] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1423] documenten