34.550 A

Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Infrastructuurfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

81
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten