36.040

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventieDit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn herstructurering en insolventie ( 2019/1023PDF-document) in de Faillissementswet. Hiermee wordt de werking van de interne markt verbeterd. De richtlijn maakt een eind aan de belemmeringen voor het vrije verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging over herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld.

De richtlijn bepaalt dat iedere lidstaat erin moet voorzien dat:

 • 1. 
  een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
 • 2. 
  een ondernemer een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
 • 3. 
  procedures over herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren, en
 • 4. 
  informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.

Het grootste deel van de richtlijn moet uiterlijk op 17 juli 2022 in de nationale wetgeving zijn omgezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 1 november 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: FVD.

Afwezig: Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 februari 2022

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

18