Vragen en opmerkingen

De redactie van deze website doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet (geheel) correct of actueel is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten, waarbij wij een voorkeur hebben voor het gebruik van de 'Contact met redactie'-optie die u op alle webpagina’s aantreft. Alle andere benodigde gegevens vindt u op onze contactpagina.

E-mails die naar leden worden gestuurd, moeten door hen zelf worden beantwoord. Dit geldt ook voor brieven. U ontvangt wel een formele bevestiging van de ontvangst van uw brief.


E-mail gedragslijn

Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform onderstaande gedragslijn.

Uw gegevens

De Staten-Generaal weten graag met wie zij communiceren en vragen u daarom een minimaal aantal afzendergegevens in te vullen. Dit is ook nodig om u te kunnen antwoorden.

Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail maken wij onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures. Wij beantwoorden dit soort vragen in principe binnen twee werkdagen.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval berichten wij u binnen tien werkdagen over de verwachte afhandelingtermijn. Als wij voorzien dat een toegezegde termijn niet kan worden nagekomen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven daarbij een nieuwe termijn af. Als wij uw bericht ter afhandeling doorsturen naar een andere (overheids)organisatie dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Hierna dient u zelf de contacten met die organisatie te onderhouden.

Archivering

Wij archiveren e-mail op een goede en veilige manier, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.


Privacy

Persoonsgegevens

De Staten-Generaal gebruiken slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten (bijvoorbeeld als u correspondeert met de Staten-Generaal per brief, email of webformulier) en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.

Hoe kan ik gebruikmaken van mijn rechten?

De privacywet geeft u een aantal rechten. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden al uw rechten duidelijk toegelicht.

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens de Eerste Kamer van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzagenverzoek doen. Bij dit verzoek moet u altijd een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs meesturen. Binnen vier weken na ontvangst krijgt u een reactie.

U kunt uw verzoek per post sturen naar:

Eerste Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

betreft: inzage verzoek

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Of per e-mail naar fg@eerstekamer.nl

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, of te laten verwijderen indien dat wettelijk mogelijk is.

Gebruikersstatistieken

Onze website maakt gebruik van Matomo software. Matomo telt o.a. de bezochte webpagina’s en levert informatie hierover terug aan de Staten-Generaal. Hierdoor zijn wij beter in staat de website mee te laten groeien met veranderend gebruik. Matomo wordt beheerd door de Staten-Generaal zelf en gebruikt (in deze versie) geen cookies.


Cookie beleid

Onze website maakt geen gebruik van ‘cookies’ of daaraan in de Wet gelijkgestelde middelen.

Alleen bij gebruik van de 'Lees voor'-knop (bovenaan elke pagina) plaatst de toepassing ReadSpeaker één functionele cookie en wordt de mogelijkheid geboden om in de instellingen nog een functionele cookie aan te zetten om voorkeuren te onthouden. Deze optionele, functionele cookies verzamelen geen data. Ze zijn niet van toepassing als de 'Lees voor'-knop niet gebruikt wordt.

Als u echter gebruikmaakt van links vanuit de website van de Staten-Generaal naar andere websites en toepassingen dan kan het zijn dat de betreffende websites 'bij binnenkomst' ongevraagd cookies op uw computer plaatsen.

Actuele browsers hebben een instellingen-menu waar u cookies kunt 'beheren'. U kunt er voor kiezen om geen cookies te accepteren of in te stellen dat alle cookies op uw computer gewist worden zodra u uw browser sluit. Ook zou u kunnen instellen dat u de cookies van de ene website wél accepteert maar die van andere eigenaren niet.


Auteursrecht

(Her)gebruik inhoud

De Staten-Generaal geven iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u delen van de inhoud van de website mag kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  • Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url (‘s);
  • Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld;
  • Als annotatie wordt daarbij het volgende vermeld:

“De Staten-Generaal kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie”.

Beeldmateriaal

Het auteursrecht voor beeldmateriaal berust over het algemeen bij derden en is beperkt voor het gebruik door of vanwege de Staten-Generaal. Het is zonder toestemming van de Eerste Kamer niet toegestaan dit beeldmateriaal te (her)publiceren ongeacht het medium en de doelgroep.


Toegankelijkheid

DrempelVrij

De Staten-Generaal besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te (gaan) bieden dat iedereen het kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen waarbij de Staten-Generaal de webrichtlijnen voor de overheid nastreven.

Verklaring digitale toegankelijkheid

Andere talen

De informatie op onze website is beschikbaar in de Nederlandse taal.

Andere bestandsformaten

De overheid produceert veel documenten die nog niet altijd beschikbaar zijn in een optimaal leesbaar bestandformaat. Diverse documenten op deze website worden aangeboden in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een daarvoor geschikt programma nodig. Deze programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn gratis beschikbaar.

De Staten-Generaal proberen het gebruik van andere bestandsformaten zoals MSWord te voorkomen. Soms vereist de actualiteit dat wij zo’n bestand tijdelijk aanbieden.


Browserversies

Staten-Generaal.nl is getest op en geschikt bevonden voor:

Browser

Versies

Device

iOS Safari

Laatste 2

Mobiel

Mobile Google Chrome

Laatste 4

Mobiel

Google Chrome

Laatste 4

Desktop

macOS Safari

Laatste 2

Desktop

Microsoft Edge

Laatste 4

Desktop

Mozilla Firefox

Laatste 4

Desktop

Andere configuraties kunnen in veel gevallen ook een goed resultaat geven maar er wordt niet uitvoerig op getest en er wordt niet specifiek voor ontwikkeld.


Veel gestelde vragen