Via deze pagina kunt u snel naar een aantal websites die direct of indirect met de Staten-Generaal te maken hebben.


Alle Handelingen van de Staten-Generaal (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via Overheid.nl

Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.

Wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse Grondwet.