Jaarverslagen

De jaarverslagen van de Staten-Generaal bevatten het verzoek tot dechargeverlening over het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwetten bevatten de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar.