Staten-Generaal ontvangen President SlowakijeDe President van Slowakije, Ivan Gašparoviç, is op woensdag 21 november ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Het bezoek was onderdeel van een staatsbezoek aan ons land en vond plaats in het gebouw van de Eerste Kamer. 

President Gašparoviç en de beide Kamervoorzitters wisselden van gedachten over de aanpak van de financieel-economische crisis in Europa. Daarbij ging het vooral ook om de consequenties die deze aanpak heeft voor het draagvlak onder de bevolking in de EU-lidstaten. De Eerste Kamervoorzitter beklemtoonde dat het van groot belang is de bevolkingen meer dan in het verleden te betrekken bij de Europese politieke besluitvorming. Ook werd in dit verband gesproken over de democratische legitimiteit van en controle op de besluitvorming wanneer het economisch bestuur in de Economische en Monetaire Unie verder wordt versterkt. Daarbij kwam de vraag aan de orde wat dit betekent voor de rechten en bevoegdheden van de nationale parlementen en het Europees Parlement en in het bijzonder ook voor hun onderlinge verhoudingen. Kamervoorzitter De Graaf sprak zijn vertrouwen uit dat de nationale parlementen en het Europees Parlement een zodanige balans weten te vinden in de onderlinge afbakening van parlementaire rechten en bevoegdheden en in hun samenwerking dat ook in de toekomst een adequate democratische controle op ieder besluitvormingsniveau is gewaarborgd.


Deel dit item: