Mededeling van de voorzitters van beide Kamers der Staten-GeneraalDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, hebben met groot respect en ontroering kennis genomen van het voornemen tot abdicatie van Hare Majesteit de Koningin.

De Staten-Generaal zijn Hare Majesteit de Koningin zeer veel dank verschuldigd voor haar grote toewijding bij het vervullen van haar taak. Deze toewijding uitte zich niet alleen in betrokkenheid, maar ook in menselijkheid.

In de regeerperiode van Hare Majesteit de Koningin hebben zich binnen het Koninkrijk, internationaal en in de samenleving vele veranderingen voltrokken. Bij al deze veranderingen toonde Hare Majesteit haar diep gewortelde gevoelens voor verdraagzaamheid, een grote professionaliteit en een warm hart.


Deel dit item: