Voorjaarsconferentie NAVO Parlementaire AssembleeVan 26 tot en met 29 mei 2017 heeft een delegatie vanuit de Eerste en Tweede Kamer deelgenomen aan de jaarlijkse voorjaarsconferentie (Spring Session) van de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Deze conferentie vond plaats in Tbilisi, Georgië. Op de agenda stonden tal van actuele onderwerpen die spelen binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Zo is er onder andere gesproken over de verdeling van de financiële bijdragen over de bondgenoten (‘burdensharing’), de gevolgen van klimaatverandering voor de geopolitieke veiligheid, de Europese defensie-industrie, de strijd tegen ISIS en actuele ontwikkelingen in Afghanistan.

Aangezien de bijeenkomst door het Georgische parlement werd georganiseerd, is er ook uitgebreid gesproken over de Euro-Atlantische integratie van Georgië en het perspectief van dit land op NAVO-lidmaatschap. De Nederlandse delegatie heeft zich daarbij uitgesproken voor een kritische beoordeling van de noodzakelijke hervormingen en omstandigheden, die een eventuele toetreding op termijn mogelijk moeten maken. In de discussie over de beoordeling van de 2%-norm voor defensie-uitgaven die binnen de NAVO is afgesproken, stelde de Nederlandse delegatie zich op het standpunt dat daarbij ook gekeken moeten worden naar andere bijdragen die een land levert in het kader van NAVO-operaties en capabilities . Hiermee wordt onder meer gedoeld op de 3-D aanpak (development, defence, diplomacy), de officiële ontwikkelingshulp en het opbouwen van het politieapparaat.

Over een aanbod van het Oekraïense parlement om de Spring Session van de NAVO PA in 2019 te organiseren, heeft de Nederlandse delegatie zich kritisch uitgelaten. Een dergelijk evenement zou volgens de Nederlandse delegatie geen verkeerde verwachtingen moeten wekken ten aanzien van een toekomstige NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Voorts is er op de conferentie gesproken over een voorstel om het aantal zetels van de Turkse delegatie in de Assemblee uit te breiden van 12 naar 18 (Nederland heeft 7 zetels). Het zetelaantal in de Assemblee wordt bepaald op basis van bevolkingsaantallen. Alle delegaties waren het erover eens dat Turkije op technische gronden recht had op deze uitbreiding. Verschillende delegaties, waaronder de Nederlandse, zagen echter toch aanleiding om hun zorg uit te spreken over de politieke ontwikkelingen in Turkije. Tot slot hebben verschillende delegatieleden op zondagochtend deelgenomen aan een bezoek aan de Administrative Boundary Lin e met het door Rusland bezette Zuid-Ossetië.

Voor meer informatie:

NATO Parliamentary Assembly Spring Session 2017


Deel dit item: