Verenigde Vergadering Prinsjesdag 2021De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hielden dinsdag 21 september 2021 hun traditionele Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag.

Koning Willem-Alexander sprak zoals gebruikelijk namens de regering de Troonrede uit waarin plannen voor 2022 worden ontvouwd. De Koning stond aan het begin van de Troonrede stil bij de impact van de coronacrisis.

In verband met de coronamaatregelen vond de Verenigde Vergadering voor het tweede jaar op rij plaats in de Grote Kerk.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn is Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Hij opende de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend."

Daarna stelde hij een commissie van in- en uitgeleide in van drie leden (in plaats van zes) die Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis bij binnenkomst ontving. Die commissie stond onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, en bestond verder uit het Eerste Kamerlid Arda Gerkens (SP) en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP).

Bruijn stond eveneens stil bij de coronacrisis: "Het afgelopen jaar was opnieuw een veelbewogen jaar. De coronapandemie heeft nog steeds een grote impact op ieders leven: op het leven van de mensen die een dierbare hebben verloren, op het leven van degenen die ziek zijn geworden, en ook op het leven van de mensen die in de zorg of het onderwijs werken, ondernemer of kunstenaar zijn, en de jongeren die we zo graag een onbezorgde jeugd gunnen."

De Voorzitter ging vervolgens in op de Tweede Kamerverkiezingen die in maart plaatsvonden en de verhuizing van het parlement deze zomer in verband met de renovatie van het Binnenhof: "De Staten-Generaal kijken zelf ook terug op een veelbewogen jaar. In maart vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats en deze zomer verlieten beide Kamers voor het eerst sinds 1815 het Binnenhof. De Eerste Kamer betrok een pand in de Kazernestraat en de Tweede Kamer nam zijn intrek aan de Bezuidenhoutseweg. We maken voor enkele jaren plaats zodat de gebouwen aan het Binnenhof daarna voor vele generaties toe-komstbestendig zullen zijn."

Naast de Kamerleden zaten ook de leden van de Rijksministerraad, zonder de staatssecretarissen, de vicepresident van de Raad van State, de dean van het corps diplomatique en enkele burgers in de Grote Kerk.

Tijdens de Verenigde Vergadering werd muziek ten gehore gebracht door musici van het Residentie Orkest, waaronder speciaal voor deze Prinsjesdag gecomponeerde muziek van Karmit Fadael.


Deel dit item: