Staten-Generaal ontvangen Koning Felipe van SpanjeDe Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontvingen donderdag 18 april Koning Felipe van Spanje. Hij is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma ontvingen de Koning in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag.

In zijn welkomstwoord ging Jan Anthonie Bruijn onder andere in op de lange vriendschappelijke relatie tussen Spanje en Nederland en op de samenwerking binnen Europa in het kader van de oorlog in Oekraïne. Bruijn sprak over de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie (EU) na de Tweede Wereldoorlog. De Europese samenwerking ontstond vanuit de gedachte dat vrede en samenwerking het antwoord zijn op oorlog. ‘Tachtig jaar later staan die gemeenschappelijke vrede en samenwerking opnieuw onder druk van oorlog. Ik ben ervan overtuigd dat de ideeën van de founding fathers van de EU de enige mogelijke oplossing zijn,’ zei de Eerste Kamervoorzitter.

Hierna sprak Bosma over de politieke betrekkingen tussen beide landen die de laatste jaren steeds intensiever zijn geworden, zoals op het gebied van strategische autonomie, hernieuwbare waterstof en het Stabiliteits- en Groeipact. Volgens Bosma is er een groot onderling vertrouwen. “Het is belangrijk dat we dit niet vanzelfsprekend gaan vinden en dat we aan onze robuuste en goede relatie blijven bouwen en deze blijven versterken,’ zei de Tweede Kamervoorzitter. Ook wees hij op de voorbeeldrol die Spanje als relatief jonge democratie kan spelen voor landen die nog steeds lijden onder oorlog en onderdrukking.

Bij het gesprek waren ook de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van beide Kamers aanwezig, Bastiaan van Apeldoorn (Eerste Kamer) en Laura Bromet (Tweede Kamer).


Deel dit item: