Verenigde Vergadering der Staten-GeneraalOp dinsdag 19 september 2017 - de derde dinsdag van september - zet de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor 2018 uiteen. In de Verenigde Vergadering onder leiding van de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol komen de 75 leden van de Eerste Kamer en de 150 leden van de Tweede Kamer gezamenlijk bijeen. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de troonrede uit.

Naast de Kamerleden zijn in Ridderzaal ook de leden van de Rijksministerraad, de Raad van State, vertegenwoordigers van het corps diplomatique en andere genodigden aanwezig. Ook zijn er van iedere provincie burgers aanwezig die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.  De Verenigde Vergadering begint om 13.00 uur en wordt live uitgezonden door de NPO.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering opent de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend."

De leden van de Commissie van In- en Uitgeleide begeleiden de Koning en leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek vanuit de Ridderzaal. De commissie bestaat uit leden van de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is voorzitter van de commissie. De samenstelling van deze commissie wisselt ieder jaar.

Later op de dag, om 15.00 uur, biedt de minister van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer  de Miljoenennota en de rijksbegroting aan, in het bekende koffertje. In de rijksbegroting staan per ministerie de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. De Miljoenennota vat de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samen, en wat deze plannen kosten. Daarnaast schetst de nota de economische en financiële situatie van Nederland.

Het volledige programma: Prinsjesdag 2017


Deel dit item: