Mr. A. Broekers-Knol (VVD)

Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 2 juli 2013 Voorzitter van de Eerste Kamer. Vanaf 2 oktober 2001 is zij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was directeur afdeling Moot Court van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Ook was zij lid van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Ankie was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J), vice voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingorganisaties (ESO) en lid van de commissie voor Immigratie en Asiel en JBZ-Raad (I&A/JBZ), en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Daarnaast was zijn lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, en lid van de delegatie COSAC. 


Personalia

 • geboren te Leiden, 23 november 1946  
 • gehuwd te Voorburg, 2 oktober 1971  

kinderen

 • 2 dochters  
 • 5 kleinkinderen  

woonplaats

 • Overveen, Noord-Holland  

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1965 tot december 1970, afstudeerrichting : civiel recht, keuzevak : Anglo-Amerikaans recht, scriptie : De aansprakelijkheid van de arts  
 • gymnasium-a, "Huygens Lyceum" te Voorburg, van 1958 tot 1965  

overige

 • cursus onderhandelen te Amsterdam, 1998  
 • diverse beroepscursussen  

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 oktober 2001
 • Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 juli 2013
 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 oktober 2001
 • Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden) vanaf 1 september 1992 tot 1 januari 2012
 • Wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden vanaf 1 september 1988 tot 1 september 1992
 • Lid gemeenteraad van Bloemendaal vanaf 29 april 1986 tot 1 mei 1997
 • Wetenschappelijk medewerker / universitair docent Rijksuniversiteit Leiden, Juridische faculteit vanaf 1 april 1971 tot 1 januari 2012

andere activiteiten

 • Lid bestuur Bontius Stichting vanaf 2017
 • Lid adviesraad Frans Halsmuseum Haarlem vanaf 2014
 • Voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva vanaf oktober 2013
 • Medewerker Moot Court, Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2012 tot 1 november 2015
 • Lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 april 2010 tot 2013
 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 1 maart 2010 tot 2014
 • Lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden vanaf 1 januari 2010 tot 2012
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) vanaf 2007
 • Voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten vanaf 2005 tot 2009
 • Hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit vanaf 2005 tot 2009
 • Docent Postacademische opleiding gerechtelijk Deskundige Juridische Faculteit Leiden vanaf 2004 tot 2017
 • Voorzitter commissie van Beroep KG&CC vanaf juni 2003 tot 2015
 • Lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Ver. Pro Senectute) vanaf 2002 tot 2011
 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1999 tot 2001
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal vanaf 1998 tot 31 december 2012
 • Secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club" (KG&CC) vanaf 1997 tot 2003
 • Lid bestuur Vereniging Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid lustrumcommissie Universiteit Leiden vanaf 1993 tot 1995
 • Lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden vanaf 1992 tot 2005
 • Lid bestuur alumnivereniging juridische faculteit vanaf 1992 tot 1999
 • Lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid vanaf 1988 tot 1992
 • Lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Universiteit Leiden vanaf 1988 tot 1992
 • Lid en (waarnemend) voorzitter Commissie beroep en bezwaar gemeente Bloemendaal vanaf 1986 tot 1997
 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1973 tot 1977
 • Docent Postacademische cursussen voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor diverse advocatenkantoren tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor de IND (Immigratie- Naturalisatie Dienst) tot 2007
 • Docent Postacademische cursussen voor de ministeries van Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw tot 2001
 • Docent Postacademische cursussen voor de OPTA tot 2001

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid bestuur Bontius Stichting vanaf 2017
 • Lid adviesraad Frans Halsmuseum Haarlem vanaf 2014
 • Voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva vanaf oktober 2013
 • Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 juli 2013
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) vanaf 2007
 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 oktober 2001

afgesloten

 • Medewerker Moot Court, Juridische Faculteit, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2012 tot 1 november 2015
 • Lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 1 april 2010 tot 2013
 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 1 maart 2010 tot 2014
 • Lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden vanaf 1 januari 2010 tot 2012
 • Voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden vanaf 2005 tot 2009
 • Voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten vanaf 2005 tot 2009
 • Hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit vanaf 2005 tot 2009
 • Docent Postacademische opleiding gerechtelijk Deskundige Juridische Faculteit Leiden vanaf 2004 tot 2017
 • Voorzitter commissie van Beroep KG&CC vanaf juni 2003 tot 2015
 • Lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Ver. Pro Senectute) vanaf 2002 tot 2011
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal vanaf 1998 tot 31 december 2012
 • Secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club" (KG&CC) vanaf 1997 tot 2003
 • Lid bestuur Vereniging Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club vanaf 1994 tot 2004
 • Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden) vanaf 1 september 1992 tot 1 januari 2012
 • Lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden vanaf 1992 tot 2005
 • Wetenschappelijk medewerker / universitair docent Rijksuniversiteit Leiden, Juridische faculteit vanaf 1 april 1971 tot 1 januari 2012
 • Docent Postacademische cursussen voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor diverse advocatenkantoren tot 2017
 • Docent Postacademische cursussen voor de IND (Immigratie- Naturalisatie Dienst) tot 2007

Partijpolitieke functies

 • voorzitter programcommissie VVD Bloemendaal gemeenteraads- verkiezingen 2014  

vorige

 • voorzitter verkiezingsprogramma VVD Gemeenteraad Bloemendaal 2012  
 • lid bestuur VVD Kamercentrale Haarlem, van mei 1998 tot 2003  
 • vicevoorzitter VVD Ondercentrale Haarlem/Velsen, van november 1997 tot 2003  
 • lid propagandacommissie VVD Leiden, van 1969 tot 1970  

Publicaties

 • "Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk" (met B.M.J. van Klink) (Amsterdam, 2016, 22e druk)  
 • "Juridisch Wijzer, De Staat, Europa en het recht" (met B.M.J. van Klink), uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2013, 5e druk)  
 • "Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol", in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (september 2012)  
 • "Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis", in Ex libris Hans Nieuwenhuis (oktober 2009)  
 • "De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en financiëlezekerheidsovereenkomsten", in: Maandblad voor Vermogensrecht, augustus 2009  
 • "Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding", in: "Ars Aequi" (1999)  
 • "Moot Court", in: "Elf gedachten over onderwijs" (Leiden, 1993)  
 • "Een methode voor het oplossen van casusposities" (met P. Abas) (Gouda, 1985)  

Hobby's

 • Politiek, geschiedenis, koken, skiën, golf, lezen, zingen  

Anciënniteit

5838 dagen
(2 oktober 2001 tot heden)