Mr. A. Broekers-Knol (VVD)

Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 2 juli 2013 Voorzitter van de Eerste Kamer. Vanaf 2 oktober 2001 is zij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was directeur afdeling Moot Court van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Ook was zij lid van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Mw. Broekers-Knol was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.


Personalia

 • geboren te Leiden, 23 november 1946  
 • gehuwd te Voorburg, 2 oktober 1971  

kinderen

 • 2 dochters  
 • 5 kleinkinderen  

woonplaats

Overveen, Noord-Holland

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1965 tot december 1970  
 • gymnasium-a, "Huygens Lyceum" te Voorburg, van 1958 tot 1965  

overige

 • cursus onderhandelen te Amsterdam, 1998  
 • diverse beroepscursussen  

Loopbaan

 • Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 2 juli 2013  
 • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 2 oktober 2001  
 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), van 1 september 1992 tot 1 december 2011  
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 29 april 1986 tot 1 mei 1997  
 • wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1988 tot 1 september 1992  
 • wetenschappelijk medewerker juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 april 1971 tot 1 september 1988  

Nevenfuncties

huidige

 • lid adviesraad Frans Halsmuseum Haarlem, vanaf 2014  
 • voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva, vanaf oktober 2013  
 • lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, vanaf 1 april 2010  
 • lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen, vanaf 2007  
 • voorzitter commissie van Beroep KG&CC, vanaf juni 2003  
 • docent en cursusleider diverse post-academische cursussen  

vorige

 • voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek, van 1 maart 2010 tot 2014  
 • lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden, van 1 januari 2010 tot 2012  
 • lid Comité van Aanbeveling "Wildhoef" (Ver. Pro Senectute), van 2002 tot 2011  
 • buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal, van 1998 tot 1 december 2012  
 • hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit, van 2005 tot 2009  
 • voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten, van 2005 tot 2009  
 • voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken 's-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden, van 2005 tot 2009  
 • lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden, van 1999 tot 2001  
 • secretaris bestuur "Kennemer Golf en Country Club", van 1997 tot 2003  
 • lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club, van 1994 tot 2004  
 • lid bestuur Vereniging Faculty Club, van 1994 tot 2004  
 • lid lustrumcommissie Universiteit Leiden, van 1993 tot 1995  
 • lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden, van 1992 tot 2005  
 • lid bestuur alumnivereniging juridische faculteit, van 1992 tot 1999  
 • lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Universiteit Leiden, van 1988 tot 1992  
 • lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid, van 1988 tot 1992  
 • lid en (waarnemend) voorzitter Commissie beroep en bezwaar gemeente Bloemendaal, van 1986 tot 1997  
 • lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Universiteit Leiden, van 1973 tot 1977  

Partijpolitieke functies

voorzitter programcommissie VVD Bloemendaal gemeenteraads- verkiezingen 2014

vorige

 • lid bestuur VVD Kamercentrale Haarlem, van mei 1998 tot 2003  
 • vicevoorzitter VVD Ondercentrale Haarlem/Velsen, van november 1997 tot 2003  
 • lid propagandacommissie VVD Leiden, van 1969 tot 1970  

Publicaties

 • "Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol", in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (september 2012)  
 • "Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis", in Ex libris Hans Nieuwenhuis (oktober 2009)  
 • "De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en financiëlezekerheidsovereenkomsten", in: Maandblad voor Vermogensrecht, augustus 2009  
 • "Juridisch Wijzer, De Staat, Europa en het recht" (met B.M.J. van Klink), uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2013, 4e druk)  
 • "Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk" (met B.M.J. van Klink) (Amsterdam, 2013, 18e druk)  
 • "Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding", in: "Ars Aequi" (1999)  
 • "Moot Court", in: "Elf gedachten over onderwijs" (Leiden, 1993)  
 • "Een methode voor het oplossen van casusposities" (met P. Abas) (Gouda, 1985)  

Anciënniteit

5772 dagen
(2 oktober 2001 tot heden)