Kamervoorzitters aanwezig bij jaarlijkse top voor vrouwelijke parlementsvoorzittersDe Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib, zijn op 10 december 2016 afgereisd naar een conferentie voor vrouwelijke parlementsvoorzitters, die op 12 en 13 december door de Inter-Parliamentary Union (IPU) werd georganiseerd. Deze top vond plaats in Abu Dhabi en had als thema: 'United for shaping the future' - gezamenlijk vormgeven aan de toekomst.

De top is bedoeld als platform voor vrouwelijke parlementsvoorzitters, om met elkaar van gedachten te wisselen over maatschappelijke thema's. Op de agenda stond onder meer: megatrends shaping our world; advancing peace and security; securing economic prosperity for future generations; safeguarding a healthy planet en changing dynamics of political communication. 

Programma voorafgaand aan de conferentie

Voorafgaand aan de conferentie, op 11 december 2016, bezochten de Kamervoorzitters de Federal National Council van de Verenigde Arbische Emiraten. Daar ontmoetten zij H.E. Amal Al Qubaisi, de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter van de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens die ontmoeting gaf Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan dat er in de Nederlandse politiek - maar ook in de rest van de wereld - nog altijd sprake is van een disbalans tussen mannen en vrouwen. "Maar in Nederland hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer een vrouwelijke Voorzitter. We zien tijdens deze conferentie dat er overal steeds meer vrouwelijke Voorzitters komen, en dat die elkaar steeds beter weten te vinden. Dat stemt hoopvol."

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol bracht op 11 december 2016 ook een bezoek aan New York University Abu Dhabi. Daar sprak zij met de vicevoorzitter van de universiteit en had zij een questions & answers sessie met docenten en studenten over actuele politieke ontwikkelingen en de relatie tussen overheid en onderwijs. Na afloop van deze ontvangst bracht de Eerste Kamervoorzitter een bezoek aan de Sjeik Zayed-moskee, de op zeven na grootste moskee ter wereld. 

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib had op 11 december een ronde tafelgesprek op de residentie van de Nederlandse ambassadeur met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en media. Gespreksonderwerpen waren onder meer de politieke situatie in Nederland en Abu Dhabi, en het vertrouwen tussen burger en politiek. 

Social media en representatieve democratie  

Tijdens de conferentie op 12 december nam de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, deel aan een paneldiscussie over de invloed van sociale media op de politiek. De Eerste Kamervoorzitter signaleerde dat er in korte, snelle berichtgeving op social media vaak geen ruimte is om het hele verhaal te vertellen. Daardoor kunnen politieke statements uit hun context worden gehaald. De kunst is om het potentieel van directe democratie via social media te combineren met het systeem van representatieve democratie. Broekers-Knol betoogde dat politieke communicatie op social media alleen succesvol kan zijn als het gebruikt wordt met "skill, caution, common sense and - yes - also an open mind . "

De Voorzitter van de Eerste kamer sprak op 12 december 2016 ook met de minister voor parlementaire aangelegenheden, Hare Excellentie Noura Al Kaabi. Dit gesprek ging onder meer over overeenkomsten en verschillen in de verhouding tussen regering en parlement in beide systemen.

IPU

De Inter-Parliamentary Union bestaat sinds 1889 en is primair bedoeld om een interparlementaire dialoog op gang te brengen en houden. Inmiddels hebben meer dan 170 parlementen zich bij de unie aangesloten. Het Nederlandse parlement kent een vaste IPU-delegatie, die bestaat uit Eerste en Tweede Kamerleden.


Deel dit item: