EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief aan de staatssecretaris van V&J over de formulering van het krachtenveld in de kwartaalrapportages met betrekking tot de onderhandelingen over het gegevensbeschermingspakket (EK, Y)
titel EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief aan de staatssecretaris van V&J over de formulering van het krachtenveld in de kwartaalrapportages met betrekking tot de onderhandelingen over het gegevensbeschermingspakket (EK, Y)
datum 26-05-2015
soort EK

Download dit document