Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

personen die vrolijk hun armen omhoog steken
26 januari 2021
De commissies OCW en SZW bespreken gezamenlijk de behandeling van het EU-actieplan inzake integratie en inclusie
Meer

Drie mensen werken samen
12 januari 2021
De commissie bespreekt het EU-actieplan voor integratie en inclusie.
Meer

Edossiers bij deze commissie