Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Verschillende kleuren potloden in een cirkel
24 november 2020
De commissie OCW levert inbreng voor schriftelijk overleg over de EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers. De commissie SZW besluit of zij het voorstel in behandeling neemt.
Meer

EU-sterren
17 november 2020
De commissies OCW en SZW bespreken of zij de EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers in behandeling nemen
Meer

Edossiers bij deze commissie