Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Volgende vergaderingen op
13 april 2021
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Voorzittershamer
13 april 2021
De commissies bespreken de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2021
Meer

Europese vlaggen
30 maart 2021
De commissies bespreken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake EU-voorstellen tot wijziging van het mandaat Europol
Meer

Edossiers bij deze commissie