Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Volgende vergadering op
18 december 2018
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Berlaymontgebouw
11 december 2018
De commissie bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake het boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen.
Meer

Hamer
11 december 2018
De commissie levert inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het voortgangsverslag inzake de feitelijke oprichting van het EOM.
Meer

Edossiers bij deze commissie