Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Man met computer
19 februari 2019
De commissies beslissen of zij in nader overleg treden naar aanleiding van de brief van de minister van BZK en/of de brief van de Europese Commissie over de bestrijding van online-desinformatie
Meer

EU vlag
5 februari 2019
De commissie bespreekt de selectie voor het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
Meer

Edossiers bij deze commissie