Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU logo
2 juli 2019
De commissies I&A/JBZ-Raad en J&V bespreken het verslag van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 en besluiten of zij in schriftelijk overleg wensen te treden met de regering
Meer

handdruk en computer
2 juli 2019
De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het voorstel voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms
Meer

Edossiers bij deze commissie