Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Kaart van Europa met Europese sterren erboven zwevend
15 oktober 2019
De commissies hebben de gelegenheid schriftelijke inbreng te leveren inzake de geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019
Meer

weegschaal en rechtershamer
15 oktober 2019
De commissies maken kennis met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Meer

Edossiers bij deze commissie