Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Volgende vergaderingen op
23 april 2019
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Hamer en weegschaal
23 april 2019
De commissies bespreken het voorstel voor verdere versterking van de rechtsstaat binnen de Unie
Meer

bankbiljetten
16 april 2019
De commissie bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake het boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen
Meer

Edossiers bij deze commissie