Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-vlag
16 november 2021
De commissies I&A/JBZ en J&V leveren inbreng voor schriftelijk overleg over het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober en het actieplan voor Afghanistan.
Meer

Robot
9 november 2021
Op 9 november geven deelnemers aan de interparlementaire bijeenkomst "Artificial Intelligence and the Digital Decade" van 8 november een mondelinge terugkoppeling in de commissie.
Meer

Edossiers bij deze commissie