Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.

Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.

Vorige vergaderingenVorige vergaderingen

De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen

Neem contact op met commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) contact

Europese vlag

16 oktober 2018

De commissies I&A/JBZ en J&V bespreken een rapport over de gevolgen van de Europese voorstellen inzake interoperabiliteit van EU-informatiesystemen.

Europese vlagmeer

Hamer

16 oktober 2018

De commissies I&A/JBZ en J&V bespreken de halfjaarlijkse voortgangsrapportage inzake de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie.

Hamermeer