Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken. De commissie volgt daarnaast verschillende Europese initiatieven die in aanvulling op het nationale beleid worden ontwikkeld, waaronder voorstellen voor onderzoek gericht op de preventie van ziekten. Bovendien besteedt de commissie regelmatig aandacht aan Europese maatregelen die kwaliteits- en veiligheidseisen stellen aan bijvoorbeeld geneesmiddelen of menselijke weefsels. Ook het onderwerp patiëntenmobiliteit heeft de aandacht van de commissie.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie VWS.


Volgende vergaderingen op
13 april 2021
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Gevel Eerste Kamer
13 april 2021
De commissie besluit of zij de EU-strategie over de rechten van kinderen in behandeling willen nemen
Meer

Medicijn tabletten
23 maart 2021
De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg over een farmaceutische strategie voor Europa
Meer

Edossiers bij deze commissie