Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-vlaggen
6 april 2021
De commissie heeft de mogelijkheid om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op het Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid
Meer

EU-vlag
30 maart 2021
De commissie bespreekt het verslag van de videoconferentie informele Raad WSBVC van 15 maart 2021
Meer

Edossiers bij deze commissie