Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Volgende vergaderingen op
23 april 2019
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese sterren met kaart
23 april 2019
De commissie bespreekt het voorstel voor efficiëntere besluitvorming voor het sociaal beleid van de EU
Meer

groep mensen
16 april 2019
De commissie bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg over de verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels
Meer

Edossiers bij deze commissie