Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlaggen
19 januari 2021
De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie
Meer

contant geld
8 december 2020
De commissie beslist welke fracties inbreng leveren over het Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie.
Meer

Edossiers bij deze commissie