Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

handdruk
12 februari 2019
De commissies bespreken de brief van de minister van Financiën inzake uitkomst onderhandelaarsakkoord PEPP en de bijbehorende toezegging
Meer

EU vlag
5 februari 2019
De commissie bespreekt de selectie voor het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
Meer

Edossiers bij deze commissie