Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlaggen
9 juli 2019
De commissie bespreekt het verslag van de WSBVC Raad van 13 juni 2019 en de geannoteerde Agenda van de WSBVC Raad van 8 juli 2019.
Meer

EU vlag
18 juni 2019
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de WSBVC Raad op 13 juni 2019
Meer

Edossiers bij deze commissie