Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Gevel Eerste Kamer
8 juni 2021
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de WSBVC-Raad van 14 juni 2021
Meer

Potloden
25 mei 2021
De commissies bespreken het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake de Commissiemededeling over het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027
Meer

Edossiers bij deze commissie