Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Volgende vergadering op
15 januari 2019
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlag
11 december 2018
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018.
Meer

Europese vlag
4 december 2018
De commissie SZW bespreekt de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018.
Meer

Edossiers bij deze commissie