Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

werknemers
13 februari 2024
De commissie levert inbreng voor de aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van derdelanders.
Meer

EU-vlag
30 januari 2024
De commissie stelt de prioriteiten uit het Werkprogramma 2024 van de Europese Commissie vast.
Meer

Edossiers bij deze commissie